Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Právě se nacházíte: Úvod Aktuality Dluhová amnestie zpět

Dluhová amnestie

V období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 bude vyhlášena dluhová amnestie, jež spočívá v odpuštění sankcí z prodlení, vzniklých v souvislosti s užíváním bytu nebo ubytovací jednotky, jejichž vlastníkem je statutární město Hradec Králové.

Usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové bylo schváleno vyhlásit v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 dluhovou amnestii, vztahující se na prominutí poplatků nebo úroků z prodlení (dále jen „příslušenství“), spojených s dluhy na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále jen „služby“) v souvislosti s užíváním bytu nebo ubytovací jednotky.

Dluhová amnestie se týká těchto skupin dlužníků:

-          dlužník dluží na nájemném a/nebo na službách a/nebo na příslušenství

-          dlužník má uzavřenu Dohodu o splátkovém kalendáři na nájemné a/nebo na služby a/nebo příslušenství

-          s dlužníkem je veden soudní spor pro dluh na nájemném a/nebo na službách a/nebo na příslušenství

-          proti dlužníkovi bylo pravomocně rozhodnuto o uhrazení dluhu na nájemném a/nebo na službách a/nebo na příslušenství

-          proti dlužníkovi je vedena exekuce pro dluhy na nájemném a/nebo na službách a/nebo na příslušenství

 

Dlužníkům, kteří jsou zařazeni do některé z výše uvedených skupin, bude prominuto zbývající příslušenství dluhu, pokud uhradí dluh na nájemném, službách, 10 % příslušenství dluhu, nejvýše však 5 000 Kč, případně náklady řízení a náklady exekuce.

 Dlužník musí do 31.5. 2014 kontaktovat Správu nemovitostí Hradec Králové, p.o. za účelem vyčíslení dluhu. Poté musí nejpozději do 30.6. 2014 uhradit vyčíslený dluh a podat písemnou žádost o prominutí zbývající části příslušenství. Po uhrazení dluhu bude žádost spolu s vyčísleným dluhem vč. příslušenství a dokladem o zaplacení předložena ke schválení Radě města Hradec Králové nebo Zastupitelstvu města Hradec Králové. V případě dlužné pohledávky za služby bude žádost předložena ke schválení také Správě nemovitostí Hradec Králové, p.o.

Kontaktní informace

Telefonní ústředna: +420 495 774 111
Telefonní kontakty - klikněte zde


Havarijní služba - více informací

Pohotovost: +420 495 774 111
Mimo pracovní dobu: +420 603 560 162


Úřední hodiny

Pokladní hodiny - Akceptujeme platební karty

PO 8:00 - 17:00 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
ÚT 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00
ST 8:00 - 17:00 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
ČT 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00
8:00 - 12:00 8:00 - 12:00


banner