Správa domů městských i soukromých

Právě se nacházíte: Úvod Správa domů městských i soukromých zpět

Správa domů městských i soukromých

CHCETE VYŘEŠIT SVÉ DLUHY NA NÁJMU MĚSTSKÝCH BYTŮ V HRADCI KRÁLOVÉ?

Milostivé léto II a dluhová amnestie začíná 1. 9. 2022 a končí 30. 11. 2022.

Milostivé léto II se vztahuje na exekuce, stačí doplatit jistinu a poplatek exekutorovi a příslušenství bude prominuto. Nejčastěji se jedná o dluhy na nájemném, na službách spojených s bydlením aj. 

Dluhová amnestie se vztahuje na dluhy, které nejsou zatíženy exekucí. Týká se dlužníků, kteří dluží, či mají uzavřenou dohodu o splátkovém kalendáři, nebo je s nimi veden soudní spor, nebo je dluh postižen výkonem rozhodnutí. Stačí doplatit jistinu, případně náklady řízení a příslušenství bude prominuto.

Jak se zbavit exekuce a dluhů?

Po dobu milostivého léta II musí dlužník doplatit nezaplacenou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a náhradu nákladů exekuce, která činí 1.815 Kč vč. DPH. Pokud tak dlužník učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. U dluhů, které nejsou zatíženy exekucí, je to obdobné, dlužník musí doplatit nezaplacenou jistinu, případně náklady řízení a příslušenství (úroky z prodlení nebo poplatky z prodlení) bude prominuto.

Jak postupovat?

MILOSTIVÉ LÉTO II

  • Nejdříve ze všeho je nutné u svého exekutora zjistit, jak velkou jistinu z dluhu je vůbec nutné zaplatit.
  • Doporučuje se kontaktovat exekutora nejlépe doporučeným dopisem (příp. telefonicky nebo osobně na jeho pracovišti). V žádosti nezapomeňte kromě své adresy uvést, že jde o akci milostivé léto II.
    • Uhradit jistinu dluhu a poplatek exekutorovi ve výši 1.815 Kč.
    • Exekutor má ještě povinnost vydat rozhodnutí, kterým dlužníky osvobozuje od placení zbytku dluhu. Vše je ale třeba řešit s předstihem.

DLUHOVÁ AMNESTIE 2022

  • Dlužník musí do 15. 11. 2022 kontaktovat SNHK, kde bude vyčíslena jistina dluhu na nájemném a službách, a případné náklady řízení. Tel.: 495 774 160 nebo 495 774 173, mail: info@snhk.cz.
  • Dlužník do 30. 11. 2022 musí uhradit jistinu dluhu, náklady řízení.
  • Dlužník podá písemnou žádost o prominutí příslušenství na SNHK
  • Po uhrazení dluhu bude žádost o prominutí příslušenství předložena do orgánů města Hradec Králové k rozhodnutí o prominutí.

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace zajišťuje komplexní správu domů a jiných nemovitostí v oblasti technické, ekonomické a právní. Veškerá činnost je prováděna na základě uzavřených smluvních vztahů.

V oblasti technicko-ekonomické se jedná především o zajišťování oprav a údržby včetně havárií, provádění pravidelných revizí, kontrol a zkoušek technických zařízení a následné odstraňování zjištěných závad, zajišťování povinnosti vyplývající z předpisů BOZP a PO, provádění kontrol nad realizovanými pracemi, předávání a přejímání bytů, nebytových prostor, příp. nemovitostí, provádění místních šetření za účelem zjištění skutečného stavu, provádění výběrových řízení na opravy a údržbu, zpracování návrhu a případné uzavírání smluv o dílo, vedení pasportizace majetku a ostatní technické dokumentace, zajišťování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, včetně jejich vyúčtování konečným spotřebitelům (nájemcům, vlastníkům), zajišťování předpisů nájemného a zálohových plateb, spojených s užíváním jednotek včetně provádění jejich aktualizace a případných změn, zpracování návrhů a uzavírání nájemních, podnájemních a jiných smluv, vyhotovování upomínek a sledování plateb nájemného a služeb spojených s užíváním jednotek.

V oblasti právních služeb se jedná o zajišťování zastupování vlastníků domů v soudních jednáních, poskytování právního poradenství a pomoci v souladu s platnou legislativou.

Konkrétně se jedná o vymáhání pohledávek, vypracovávání prohlášení vlastníka a jeho změn, sledování pohybu pohledávek za pronájmy bytových a nebytových prostor, vedení přehledu vymáhání pohledávek a analyzování způsobů jejich řešení, zastupování subjektů v řízeních před soudy a jinými orgány a dalšími institucemi.

Kontaktní informace

Telefonní ústředna: +420 495 774 111
Telefonní kontakty - klikněte zde


Havarijní služba - více informací

Pohotovost: +420 495 774 111
Mimo pracovní dobu: +420 603 560 162


Úřední hodiny

Pokladní hodiny - Akceptujeme platební karty

PO 8:00 - 17:00 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
ÚT 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00
ST 8:00 - 17:00 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
ČT 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00
8:00 - 12:00 8:00 - 12:00


27
Dnes je úterý 27. září 2022
banner