Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Právě se nacházíte: Úvod Projekty z EU zpět

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace (SNHK) realizovala projekt s názvem

Zavedení ekonomického IS do příspěvkové organizace Správa nemovitostí Hradec Králové

a registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003589.

Projekt je spolufinancován Evropskou uní.

Hlavní cíl projektu:

Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

K dosažení tohoto cíle SNHK realizovala projekt na pořízení a zavedení nového informačního systému do organizace, který zahrnuje kompletní ekonomiku a účetnictví včetně nástroje pro řízení, personalistiku, mzdy, docházku a také platformu, na které jsou tyto systémy provozovány.

Cílem projektu bylo pořízení moderního sofistikovaného softwarového vybavení, který:

  • je plně v souladu s platnou legislativou,
  • přinese vyšší transparentnost účetnictví, bude spolehlivé a komplexní,
  • zajistí rychlou dostupnost informací - správná data v požadované míře podrobnosti pro uživatele, managment , zřizovatele, občany i obchodní partnery organizace,
  • uživatelům, tj. zaměstnancům organizace přinese úsporu lidské práce.

Cílem projektu bylo také zajištění rychlé, spolehlivé a bezpečné infrastruktury.

 Projekt byl postupně realizován od roku 2017 s udržitelností minimálně 5 let.

  • SNHK na základě výběrových řízení uzavřela smlouvy s dodavateli SW i potřebného HW ke dni 3.8.2017 a následně proběhla fáze implementace SW.
  • 1. fáze testovacího provozu byla ukončena a SNHK akceptována 14. 12. 2017
  • SNHK 2.1. 2018 zahájila ostrý provoz nového informačního systému a vstoupila tak do 2. fáze projektu
  • Dne 25.4.2018 SNHK podepsala akceptační protokol k ostrému provozu a ukončila tak II. etapu projektu.
  • V současné době probíhá rutinní provoz a administrace dotace k projektu.
  • SNHK dne 7.9.2018 přijala finanční prostředky z EU a SR dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ič. 117D03K000031 a k tomuto datu účetně vypořádala pohledávku za plnění dotace a její časové rozlišení. Majetek pořízený za finanční podpory EU a SR je v organizaci plně využíván dle účelu pořízení a za podmínek udržitelnosti projektu.


Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace (SNHK) realizovala projekt s názvem

Návrat do práce v Pardubickém kraji

a registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017.

Správa nemovitostí Hradec Králové zaměstnává jednoho pracovníka na dotovaném pracovním místě v rámci regionálního individuálního projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu České republiky.

Odkaz na webové stránky projektu:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_individualni_projekty/navrat_do_prace_v_pardubickem_kraji

Kontaktní informace

Telefonní ústředna: +420 495 774 111
Telefonní kontakty - klikněte zde


Havarijní služba - více informací

Pohotovost: +420 495 774 111
Mimo pracovní dobu: +420 603 560 162


Úřední hodiny

Pokladní hodiny

PO 8:00 - 17:00 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
ÚT 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00
ST 8:00 - 17:00 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
ČT 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00
8:00 - 12:00 8:00 - 12:00


26
Dnes je neděle 26. ledna 2020
banner