Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Právě se nacházíte: Úvod zpět

09. 8. 2021

V Klicperově divadle probíhá o prázdninách rekonstrukce toalet

Koncem června nastoupili do budovy Klicperova divadla stavební dělníci a zahájili plánovanou rekonstrukci toalet. Požadavek vedení divadla byl nejen rekonstruovat již dosluhující toalety, ale i navýšit počty dámských toalet, kde se tvořily fronty o přestávkách.

více
02. 8. 2021

V Gayerových kasárnách dojde ke změně dopravního značení

V areálu Gayerových kasáren probíhají práce na výměně teplovodního rozvodu. Celá zakázka je rozdělena na 2 fáze. V první fázi (od 1. července do 8. srpna) probíhá výměna na území mezi objekty Parkovacího domu Jana Gayera, Smart muzea a Jitra, ve druhé fázi bude realizována výměna potrubí podél parkovacího domu a Kavalíru A (Hostinec U Kohouta).

Druhá fáze prací se dotkne i veřejnosti, resp. dopravní situace. Změna dopravní situace, tedy i dopravního značení, nastane mezi 8. a 9. srpnem 2021. Vjezd do areálu Gayerových kasáren zůstane jako je nyní, tj. z třídy ČSA, a výjezd bude po dlážděné komunikaci podél opravené budovy muzea a Základní umělecké školy Jitro do Opletalovy ulice. Během prací může docházet k dočasnému omezení počtu parkovacích míst. Plánovaný termín dokončení všech prací je říjen 2021.

více
02. 8. 2021

AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PRO VSTUP DO AQUACENTRA

Návštěvníci se musí při vstupu prokázat jedním z následujících dokladů:

- negativní PCR test maximálně 7 dní starý
- negativní antigenní test max. 72 hodin starý
- doklad o ukončeném očkování před více než 2 týdny
- laboratorně potvrzené prodělání onemocnení covid-19, které není starší jak 180 dní
- provedení antigenního samotestu u našeho personálu (buď vlastní test nebo si ho můžete u nás zakoupit)

Doklady mohou být v tištěné i elektronické formě. Děti do 6 let nepředkládají nic.

Maximální kapacita AQUACENTRA i SAUNA & SPA zóny dle nařízení MZČR je 100 %.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat rozestupy (mimo členy jedné domácnosti). Ochrana dýchacích cest (respirátor) je nutná ve vstupních halách a komunikačních chodbách. Po vstupu do šaten můžete respirátor odložit do převlékací skříňky. U bazénu a v sauně je povolen pohyb bez zakrytých dýchacích cest.

více
29. 7. 2021

Už jen 3 dny zbývájí pro podání žádosti do programu Antivirus II - nebytové prostory

Příjem žádostí Program „Antivirus II.“ (druhá vlna nákazy Covid 19) u nebytových prostor bude ukončen k 31.07.2021. Žádost je možno podat pouze prostřednictvím Portálu občana. Obdobně, v rámci jednání s nájemci, budou řešeny žádosti podnájemců. O každé žádosti rozhodne Rada města Hradec Králové zvlášť.

Více na www.hradeckralove.org

více
29. 7. 2021

Historická budova Radnice na Velkém náměstí postupně prochází opravou oken

Jedna z nejznámějších budov v Hradci Králové, o které je první zmínka z roku 1418, je nemovitou kulturní památkou. SNHK, která má budovu ve správě, proto na základě souhlasného stanoviska odboru památkové péče začala již v roce 2019 s postupnou opravou oken. Budova Radnice je členitá a má velké množství dřevěných oken, převážně špaletových. Vzhledem k velké finanční náročnosti se opravy musí provádět po částech. 

více

 <  << 1   2   3   4   5   6   7   8   9    >  >>

Zobrazit archiv aktualit


banner